Vergaderlocaties

Onkosten worden voor onderstaande locaties enkel vergoed voor vergaderingen met je moniploeg of voor vergaderingen in subgroepen (thema, groot spel,…) en dus niet voor een overleg tussen twee moni’s.

Bij iemand thuis
Hier is er een budget voorzien van 3 euro per aanwezige persoon. Hier kan je een drankje of een snack van kopen. Wij vergoeden geen sterke drank.

Op café
Eén iemand betaalt de rekening, je mag maximaal één consumptie per uur per aanwezige doorrekenen. We betalen geen snacks of sterke drank. Je vult een onkostenformulier in en brengt dit samen met de rekening binnen bij Kazou.

CM locatie’s (reserveren via kazou.rmt@cm.be)

 • Bar Volontär, Korte Begijnenstraat 22, Turnhout
  Frisdrank is aanwezig. Er zijn 3 vergaderzalen beschikbaar.
 • De Rezzon, Antwerpsesteenweg 261, Mechelen
  Frisdrank is aanwezig. Aangezien hier het materiaalmagazijn gelegen is, kan je hier perfect een knutselvergadering houden. Reserveer je materiaal tijdig!
 • CM Mechelen
  Frisdrank is aanwezig. Hier mag je niet knutselen!
 • CM kantoren in Nijlen, Olen en Geel
  Frisdrank is aanwezig. Enkel buiten de kantooruren. Hier mag je niet knutselen!

Naar het ziekenhuis

Checklist:

 • Identiteitskaart
 • In het buitenland: de Europese ziekteverzekeringskaart
 • De medische fiche van de deelnemer
 • Medicatie van de deelnemer
 • Cash geld voor bijvoorbeeld een taxi, medische onkosten, een maaltijd bij het wachten, …
 • Ongevallenformulier DVV (enkel in geval van een ongeval, niet voor ziekte
 • Maak afspraken met de buschauffeur: wanneer inladen? Wanneer vertrekken?
 • Voor buitenlandse vakanties: Bij ziekenvervoer (Ambulance of helikopter), hospitalisatie, repatriëring of ziekenhuisbezoek met kosten boven de 200 euro moet Mutas gecontacteerd worden op het nr. 0032 22 72 09 00. Vermeld dat je van Kazou bent, open een dossier en bezorg het dossiernummer aan Kazou.

Al contact opgenomen met Kazou? Doe het hier (link: paniek vanaf: ‘vergeet zeker geen contact…’)