3 2 1 START!

Voor je erin vliegt, neem even onderstaande checklist door.

 • Spreek een communicatiekanaal af waarmee je heel je moniploeg bereikt (mail, WhatsApp, Messenger, Facebook, ...)
 • Plan de vergaderingen en denk aan voldoende spreiding
 • Plan een vergadering op de Summer kick-off (SKO)

Eerste vergadering

Deze vindt ten laatste plaats op de Summer kick-off (SKO).

Wat staat er op de agenda?

 • Kennismaking met de ploeg
 • Info over de vakantie: het centrum, de omgeving, het vakantieschema, profileringsactiviteiten, ...
 • Vakantiestructuur: één grote groep of verdelen in groepjes? Welke monitoren vormen een groepje?
 • Voorbereiden: activiteiten in groepje, avondsluitingen, zinspeelmomenten, welkomavond, laatste avond en thema
 • Wie bereidt wat voor en wat is de deadline?
 • Afspraken: binnen de moniploeg en met de deelnemers zodat iedereen op dezelfde lijn zit.
  Tip: hiervoor kan je de Kazoogle uitlenen bij het kazouteam!
 • Huisbezoeken voorbereiden (indien van toepassing)
 • Verdere vergaderingen inplannen
 • Leg de onkostentool uit

Tweede vergadering

De tweede vergadering staat ongeveer halfweg de voorbereidingen gepland.

Wat staat er op de agenda?

 • Kennismaking met nieuwe monitoren
 • Teambuilding
 • Nieuwe info over de vakantie of activiteiten
 • Stand van zaken van de voorbereidingen
 • Vergeet geen extra zaken aan te vragen (zoals Henny Heimwee, ...)
Tip: Je kan deze vergadering eventueel koppelen aan de vergaderingen van de groepjes, grote activiteiten of het thema. Ook knutselen is mogelijk in bijvoorbeeld de Rezzon of Bar Volontär. Zeker voor vakanties met beginnende monitoren raden we aan om zeker drie vergaderingen te houden. Verwaarloos deze dus zeker niet!

Laatste vergadering

De laatste vergadering organiseer je ongeveer een week voor vertrek. Op deze manier is er nog tijd om bepaalde zaken bij te sturen.

Wat staat er op de agenda?

 • Teambuilding
 • Laatste informatie overlopen
 • Organiseren van het vertrek: wie vertrekt waar, wie neemt welke taken op zich (bijvoorbeeld busverantwoordelijke, busanimatie, ...)
 • Overlopen van materiaal
 • Overlopen van de afspraken
 • Zijn alle voorbereidingen in orde?
 • Medische zaken overlopen
 • Voorzie busanimatie, een film, busboekje, ...
Tip: indien je op in de Rezzon of Bar Volontär vergadert, kan je ook ineens badges maken!

Afspraken en taakverdeling voor het vertrek

 • Wie stapt waar op de bus? Vergeet je monitoren niet de opstaplijst te bezorgen.
  Opgelet! Op elke opstapplaats staat minstens één ervaren moni
 • Wie is busverantwoordelijke?
 • Weke monitoren vangen de deelnemers op?
 • Wie verzamelt de medicatie?
 • Wie haalt het materiaal?
 • Monitoren zijn minstens een uur op voorhand aanwezig op de opstapplaats

Badges

In de Rezzon of Bar Volontär kan je badges maken. Indien het materiaal hiervoor bijna op is (minder dan 100 stuks) geef dan een seintje aan het kazouteam zodat ze tijdig de voorraad kunnen aanvullen.

Voor het maken van badges staan we kleurenkopies toe. Stuur je printwerk wel minstens 5 werkdagen op voorhand door, zodat het zeker klaarligt.

Een sjabloon kan je hier vinden.

Printwerk

Je kan steeds bij het kazouteam terecht om te kopiëren of papieren af te drukken, daarom vergoeden we geen kopijkosten.

Na afspraak kan je bij het kazouteam in Turnhout of in Mechelen terecht om dingen af te drukken.

Ook kan je je printwerk mailen naar vrijwilligers.rmt@kazou.be. Hou rekening met de deadlines die je kreeg van het kazouteam.

We kunnen afdrukken op A3 of A4, enkelzijdig of dubbelzijdig, zwart/wit of in kleur (na goedkeuring) en op wit/geel/groen/rood/blauw papier. Ook kunnen we bundeltjes nieten en boekjes maken.